CALENDARI D’ADMISSIÓ 2019 – 2020
CALENDARIO DE ADMISIÓN 2019 – 2020
PROCÉS ÚNIC – ESO i BATXILLERAT
PROCESO ÚNICO – ESO Y BACHILLERATO

SOL·LICITUD DE CANVI DE MODALITAT LINGÜÍSTICA
SOLICITUD DE CAMBIO DE MODALIDAD LINGÜÍSTICA
Fins el 12 d’abril
Hasta el 12 de abril
PUBLICACIÓ ÀREES D’INFLUÈNCIA I LIMÍTROFES
PUBLICACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y LIMÍTROFES
Fins el 12 d’abril
Hasta el 12 de abril
PUBLICACIÓ VACANTS
PUBLICACIÓN DE VACANTES
21 de maig
21 de mayo
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
PRESENTACIÓN SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Del 21 al 30 de maig
Del 21 al 30 de mayo
PRESENTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC 1r ESO
PRESENTACIÓN REQUISITO ACADÉMICO 1º ESO
Del 20 al 26 de juny
Del 20 al 26 de junio
PRESENTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC Batxillerat i 2n, 3r i 4t ESO
PRESENTACIÓN REQUISITO ACADÉMICO Bachillerato y 2º, 3º y 4º ESO
Del 19 de juny al 3 de juliol
Del 19 de junio al 3 de julio
MATRÍCULA ALUMNAT CENTRES ADSCRITS
MATRÍCULA ALUMNADO CENTROS ADSCRITOS
Del 20 al 27 de juny
Del 20 al 27 de junio
PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESSOS PROVISIONALS
PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMITIDOS PROVISIONALES
11 de juliol
11 de julio
RECLAMACIONS DIRECCIÓ DEL CENTRE
RECLAMACIONES DIRECCIÓN DEL CENTRO
Del 11 al 15 de juliol
Del 11 al 15 de julio
PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESSOS DEFINITIUS
PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMITIDOS DEFINITIVOS
18 de juliol
18 de julio
RECLAMACIONS DAVANT LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ
RECLAMACIONES ANTE LA COMISIIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
Del 18 al 22 de juliol
Del 18 al 22 de julio
RESOLUCIÓ RECLAMACIONS
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES
Fins el 25 de juliol
Hasta el 25 de julio
MATRÍCULA
MATRÍCULA
Del 19 al 26 de juliol
Del 19 al 26 de julio