CALENDARI PROCÉS ADMISSIÓ CURS 2018-2019:

Preinscripció i matrícula per al curs 2018-19 

(Horari de Secretaria de 9.00 a 13.00 hores).

ESO Y BATXILLERAT

 • Presentació de sol.licituts: Del 17 al 28 de maig.
 • Presentació al centre del requisit acadèmic: Del 21 de juny al 5 de juliol
 • Llistes provisionals: 12 de juliol
 • Reclamacions: Fins 16 de juliol
 • Llistes definitives: 19 de juliol
 • Matrícula: Del 19 al 26 de juliol

CICLES FORMATIUS

 • Presentació de sol.licituts: Del 18 al 31 de maig.
 • Llistes provisionals: 10 de juliol
 • Reclamacions: Fins 12 de juliol
 • Llistes definitives: 17 de juliol
 • Matrícula: Del 18 al 27 de juliol

L’alumnat que al juny reunisca els requisits acadèmics presentaran la certificació corresponent del 20 al 27 de juny

La resta d’alumnes la presentaran fins al 9 de juliol

FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA

 • Presentació de sol.licituts: Del 18 al 31 de maig.
 • Presentació de l’informe del consell orientador: Fins 13 de juny
 • Llistes provisionals: 14 de juny
 • Reclamacions: Fins 18 de juny
 • Llistes definitives: 26 de juny
 • Matrícula: Del 28 de juny fins al 4  de juliol

PROVES  D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2018:

 • Presentació de sol.licituts: Del 17 al 31 de maig.
 • Llistes provisionals: 7 de juny
 • Reclamacions: 7 i 8 de juny
 • Llistes definitives: 13 de juny
 • Realizatció de la prova de grau mitjà: 18 de juny
 • Realizatció de la prova de grau superior: 15 de juny
 • Llista provisional de grau mitjà: 27 de juny
 • Llista provisional de grau superior: 14 de juny
 • Entrega de documentació justificativa: Del 17 de maig al  al 5 de juliol
 • Llistes definitives i entrega certificats: 6 de juliol

Més informació i documentació en el següent enllaç