PAU 2019

Per a formalitzar la matrícula en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) s’ha d’estar en possessió del Títol de Batxillerat o del Títol de Tècnic Superior en Formació Professional.

  • Alumnat de 2n de Batxillerat:

    Per a l’accés i l’admissió a la Universitat en el curs 2019-2020 dels estudiants de batxillerat, es considerarà la qualificació del Batxillerat més la de la Prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat, que continua anomenant-se ‘Prova d’Accés a la Universitat’ (PAU). La prova consistirà en una Fase Obligatòria i una Fase Voluntària.

  • Alumnat de 2n de Cicles Formatius:

    (Títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i/o de Tècnic Esportiu Superior i equivalents)

    La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d’accés a la Universitat dels estudiants de batxillerat, és a dir, a la qualificació del batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa.

    Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els estrangers, i podran presentar-se als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les que trien d’entre les de l’Annex 1 (les 13 troncals d’opció, les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat o els 4 idiomes estrangers), per poder augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts

Horari i Calendari PAU

Informació d’interés