El Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Administració i Finances (grau superior), s’impartix en l’IES Benimàmet en horai de vesprada. Amb aquest podràs accedir a ocupacions com les següents:

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i d’assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Responsable d’atenció al client.

Mòduls Professionals:

Primer curs:

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial (96 h)
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa (64 h)
 • Ofimàtica i procés de la información (192 h)
 • Proceso integral de l’activitat comercial (160 h)
 • Comunicació i atenció al cliente (160 h)
 • Anglés (96 h)
 • Formación i orientació laboral (96 h)
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés (96 h)

Segon curs:

 • Gestió de recursos humans (100 h)
 • Gestió financera (120 h)
 • Comptabilitat i fiscalitat (120 h)
 • Gestió logística i comercial (80 h)
 • Simulació empresarial (140 h)
 • Projecte d’Administració i finances (40 h)
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés (40 h)
 • Formació en Centres de Treball (400 h)

Com s’accedix:

Accés directe: (Per orde de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova: Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2017. Per als que acrediten estar en possesió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren a participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés . Proves accés 2017

Titulació que s’obté:

S’obte el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen