El Cicle Formatiu de Tècnic en Gestió Administrativa (grau mitjà), s’impartix en l’IES Benimàmet en horai de vesprada. Amb aquest cicle podràs accedir a ocupacions com les següents:

 • Auxiliar administratiu.
 • Ajudant d’oficina.
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
 • Administratiu comercial.
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal.
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 • Empleat d’atenció al client.

Mòduls Professionals:

Primer curs:

 • Comunicació empresarial i atenció al client (160 h)
 • Operacions administratives de compravenda (128 h)
 • Empresa i Administració (96 h)
 • Tractament informàtic de la informació (224 h)
 • Tècnica comptable (96 h)
 • Anglés (96 h)
 • Formació i orientació laboral (96 h)
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés (64 h)

Segon curs:

 • Operacions administratives de recursos humans (132 h)
 • Tractament de la documentació comptable (154 h)
 • Empresa en l’aula (176 h)
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (154 h)
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés (44 h)
 • Formació en Centres de Treball (380 h)

Com s’accedix:

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova: Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés. Proves accés 2017

Titulació que s’obté:

S’obte el títol de Tècnic en Gestió Administrativa

A més, podrás accedir als estudis de batxillerat o continuar altres estudis de formació professional